Sonder
Tea & Coffee

Tuyển dụng

Không có tin tuyển dụng mới bây giờ

Vui lòng chờ đến lần tuyển dụng tiếp theo của chúng tôi.

Liên hệ

 

Email: sonderteacoffee@gmail.com

Địa chỉ chi nhánh

Nguyễn Văn Cừ – 0292 3943259
877 Nguyễn Văn Cừ Nối Dài, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Mạc Thiên Tích – 0292 3732237
124/11C Bờ kè Mạc Thiên Tích, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Mậu Thân – 0929 3764777
41T Mậu Thân, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Trần Hưng Đạo – 0929 3943072
47 Trần Hưng Đạo, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Liên kết